• กรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใน 1-3 วัน
  • ต่างจังหวัดภายใน 7 วัน