1. ตะแกรงในตู้ครัวมีแบบไหนบ้าง
 1. ชุดตะแกรงเข้ามุม
 2. ชุดตะแกรงใส่ขวดเครื่องปรุง
 3. ชุดตะแกรงอเนกประสงค์
 4. ชุดตะแกรงจัดเก็บภาชนะ
 5. ชุดตะแกรงตู้ลอย
 6. ชุดตะแกรงตู้สูง
 7. ชุดตะแกรงคว่ำภาชนะ (พักภาชนะหลังล้าง)
 8. ชุดตะแกรงตะแกรงสำหรับครัวปูนถังขยะ
 9. ถังขยะ
 10. ถาดใส่ช้อน
 11. ชุดตะแกรงเบ็ดเตล็ด
2. สนใจสั่งซื้อตะแกรงในตู้ครัวต้องทำอย่างไร
 1. สั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าในเว็บไซต์
 2. สั่งซื้อผ่านพนักงานขาย ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำในการเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งานและวิธีการติดตั้ง
3. ใช้เวลาในการจัดส่งกี่วัน
 1. กรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใน 1-3 วัน
 2. ต่างจังหวัดภายใน 7 วัน
4. มีค่าจัดส่งไหม
 1. สั่งซื้อครบ 5,000 บาท จัดส่งฟรี
 2. ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือต่างจังหวัด มีค่าจัดส่ง 300 บาท
5. ถ้าสั่งซื้อไปแล้วติดตั้งไม่ได้ต้องทำอย่างไร
 1. ถ่ายรูปหน้างานส่งมาให้บริษัทฯ เพื่อหาสาเหตุที่ติดตั้งไม่ได้
 2. แก้ไขหรือดัดแปลงตู้ที่ต้องการจะติด
 3. ใช้บริการติดตั้งจากช่างของบริษัทฯ