วิธีการติดตั้งด้วยตัวเอง

1) ดูคู่มือการติดตั้งประกอบ ซึ่งภายในกล่องจะมีคู่มือการติดตั้งให้
2) ติดต่อมาทางบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำในการติดตั้งที่ถูกวิธี