นโยบายการรับประกันสินค้า

หากตะแกรงไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติตามที่สมควรจะเป็น อาทิระบบการเลื่อนเข้า-ออกไม่ปกติ, อุปกรณ์ชำรุดจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย